Hamnverksamhet

KIAB förvaltar sedan år 2015 Kalix Hamn i Karlsborg. Kalix Hamn är Sveriges nordligaste djuphamn och har ca. 75 anlöp per år.

 

Mer information kring verksamheten i Kalix Hamn finns på kalixhamn.se