Electopolisområdet, Furuhedsvägen 19-31

Electropolis är en företagsby bestående av sju byggnader. Här finns kontors-, verkstads-, produktionslokaler och förrådsytor.