karlsborg.PNG

Karlsborg

Karlsborg är beläget 7 km sydost om Kalix, vid Kalixälvens mynning.

Det är ett brukssamhälle, där pappersmassafabriken Billerud är största arbetsgivaren med cirka 350 anställda.

KIAB förfogar över industri-, kontors- och lagerlokaler i anslutning till sågverkskajen.