Personuppgiftshantering

I och med de nya reglerna kring personuppgiftshantering vill vi här kort upplysa er om att inga personuppgifter sparas i onödan. Vi för aldrig vidare eller säljer personuppgifter. De personuppgifter som sparas är sådant som behövs för hyresavtal eller andra avtal, för att kunna fullfölja dem. Vi rensar mail och arkiv kontinuerligt enligt bland annat bokföringslagens regler. Skulle ett hyresavtal bli uppsagt och avslutas rensas det bort.

Vid frågor kring personuppgiftshantering kontakta Gunilla.