Maskinvägen 2

Fastighet ombyggd för veterinärverksamhet.