Om KIAB

KIAB är ett kommunalt fastighetsbolag med politiskt tillsatt styrelse som ägs av Kalix Kommun.

Bolagets har till föremål för sin verksamhet att inom Kalix kommun uppföra, köpa, sälja, äga och förvalta fastigheter.

Ändamålet med bolagets verksamhet är att på affärsmässiga grunder främja näringsverksamheten i Kalix kommun genom att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler och fastigheter.