Kalix Industrihotell - Din lokala hyresvärd!

Vi tillhandahåller ändamålsenliga lokaler för alla våra kunders behov. Vi har både små och stora kontors- och industrilokaler att erbjuda i Kalix, Karlsborg och Töre.

Vi jobbar för att främja näringsverksamheten inom Kalix kommun och genom vårt varierade fastighetsbestånd har vi möjlighet att bidra till samhällsutveckling och tillväxt. Det gör vi genom att samarbeta med våra hyresgäster, vare sig de är stora eller små, så att de kan växa och utveckla sin kärnverksamhet.