Sågvägen 27

Ej uppvärmda magasinytor i anslutning till sågverkskajen.