Töre 32:2

Industri- och livsmedelslokaler med varierande takhöjder och flertalet portar. 

Hyresgäster: Tooltech Töre AB

Adress: Kyrkvägen 1 A-E, 950 40 TÖRE.