KIAB - Kalix Industrihotell AB

Vi äger och förvaltar fastigheter med industrilokaler och kontorslokaler. Våra fastigheter ligger i Kalix, Karlsborg och Töre.

Vi jobbar för att främja näringsverksamheten inom Kalix kommun och genom vårt varierade fastighetsbestånd har vi möjlighet att bidra till samhällsutveckling och tillväxt. Det gör vi genom att samarbeta med våra hyresgäster, vare sig de är stora eller små, så att de kan växa och utveckla sin kärnverksamhet.