Furuhedsvägen 25 - A-huset

Verkstads, förråds- och kontorslokaler.