Karlsborg 3:6

Industrilokal

Hyresgäst: Fortifikationsverket

Adress: Sågvägen 19, 952 71 KARLSBORGSVERKEN