Karlsborg 3:5

Kontorslokal i anslutning till gamla sågverkskajen.

Hyresgäster: Viafin Process Piping AB

Adress: Sågvägen 15, 952 71 KARLSBORGSVERKEN