Karlsborg 3:3

Verkstadslokal

Hyresgäster: Viafin Process Piping AB

Adress: Sågvägen 17 A-C