Kalix 9:164

Fastighet ombyggd för veterinärverksamhet.